Iskolatej-program

 

Cégünk 2009-től folyamatosan részt vesz az iskolatej programban, és napi szinten friss tejtermékekkel látja el a környező települések diákjait. Jelenleg naponta mintegy 22.000 kisdiák részére szállitunt iskolatejet, kakaót, karamellás tejet  és joghurtot.

 

Iskolatej Program

 

A  programban részt vesznek a Szombathelyi, Zalaegerszegi, Veszprémi valamint az Érdi Tankerületek iskolái. Ezen felül Egyházi, Alapítványi és Nemzetiségi iskolák részére is szállítunk iskolatejet.

 

Őriszentpéteri Általános Iskola és Tagiskolája Bajánsenye
Pankasz,Kisrákos,Viszák Általános Iskolája
Vörösmarty Mihály Általános Iskola Lenti és Tagiskolája Zalabaksa
Csukás István Nevelési és Okt. Gyermekközp.Ált. Iskola Teskánd
Festetics Kristóf ÁMK. Pókaszepetk és Tagiskolája Pakod
Általános Iskola és Óvoda Nagykapornak
Kerkai Jenő Általános Iskola Csesztreg
Öveges József Közép-zalai Általános Iskola Páka
Vajda József Általános Iskola és Óvoda Nova
Béri Balogh Ádám Ált. Iskola Győrvár
Általános Iskola Csákánydoroszló és Tagiskolája Rábagyarmat
Buda Ernő Körzeti Általános Iskola Lovászi
Általános Iskola Szentpéterúr
Göcsej Kapuja Bak Általános Művelödési Központ
Göcsej Kapuja Bak Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda Sárhida
Deák Ferenc Általános Iskola Söjtör
Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda Alsónemesapáti
Andrássy Gyula Általános Iskola Letenye
Dél-Zalai Általános Iskola Becsehely
Dél-Zalai Ált. Isk.Becsehely Tagiskolája Bázakerettye
Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Pusztamagyaród
Arany János Tagiskola Bánokszentgyörgy
Zrínyi Katarina Kistérségi Horvát Ált. Iskola Tótszerdahely
Szent István Király Általános Iskola Tótszentmárton
Dr. Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda Alsópáhok
Csehimindszenti Általános Iskola
Gersekaráti Általános Iskola
Móricz Zsigmond Ált. Isk. Speciális Szakisk.Gyógyped Intézmény Lenti
Lenti Arany János Ált. Isk. Alapfokú Művészeti Isk. Lenti
Kossuth Lajos Általános Iskola Egyházasrádoc
Rumi Többcélú Gyógypedagógiai Intézmény
Zalalövői Általános Iskola
Nádasdi Széchenyi István Általános Iskola
Egervári László Ált.Iskola és Napköziotthonos Óvoda Egervár
Egervári László Ált isk. és Napköziotthonos Óvoda Tagiikolája Zalaszentiván
Rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola

 

 

 

21/2017. (IV. 26.) FM rendelet

az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. általános iskolai tanuló: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: nemzeti köznevelési törvény) szerinti nevelési-oktatási intézményben általános iskolai nevelésben-oktatásban részt vevő tanuló;

2. fenntartó: a nemzeti köznevelési törvény 4. § 9. pontja szerinti természetes vagy jogi személy;

3. kedvezményezettek: az óvoda- és iskolatej programban részt vevő óvodások, általános iskolások, sajátos nevelési igényű óvodások és sajátos nevelési igényű általános iskolások együttesen;

4. megyei kormányhivatal: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggő területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal;

5. nevelési-oktatási intézmény: a nemzeti köznevelési törvény 7. § (1) bekezdés a), b), h) és j) pontjában meghatározott intézmények; a nemzeti köznevelési törvény 7. § (1) bekezdés h) pontja szerinti intézmény abban az esetben vehet részt a programban, ha végez általános iskolai nevelési-oktatási tevékenységet;

6. óvodás: a nemzeti köznevelési törvény szerinti nevelési-oktatási intézményben óvodai nevelésben részt vevő gyermek;

7. összevont termékkategória: azon termékek együttese, amelyek esetében a 15. § (2) bekezdés a)-f) pontjaiban és (3) bekezdés a)-f) pontjaiban meghatározott támogatási alap felső határa azonos;

8. sajátos nevelési igényű általános iskolai tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő általános iskolai tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd;

9. sajátos nevelési igényű óvodás: az a különleges bánásmódot igénylő óvodás, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd;

10. szállító: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről és a 907/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. november 3-i 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (a továbbiakban: 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet) 5. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti tejfeldolgozással, illetve tejtermeléssel foglalkozó, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet;

11. szállítási időszakok:

a) adott tanév augusztus 1. és október 31. közötti időszaka,

b) adott tanév november 1. és december 31. közötti időszaka,

c) adott tanév január 1. és február utolsó napja közötti időszaka,

d) adott tanév március 1. és április 30. közötti időszaka és

e) adott tanév május 1. és július 31. közötti időszaka.

 

 

 

Töltse le, a teljes törvényt a letöltések oldalról!

 

 

Facebook

Vendégkönyv

Janusz
belépés
Nagyon lenyűgözött a webhelye. Üdvözlettel. [URL=http://www.serwis-turbo.pl/]SERWIS TURBO[/URL]
2020. augusztus 31. hétfő
Ilona
http://www.mebleplus.com.pl/
Az Ön weboldala nagyon érdekes, sok üdvözlet!
2020. augusztus 26. szerda
Tomasz
vélemény
Nagyon szeretem a webhelyet! [URL=http://www.warto-wiedziec.com.pl]WARTO-WIEDZIEC[/URL]
2020. augusztus 07. péntek